Tilskuddsordningen vil særlig gjelde for næringer som fortsatt vil kunne oppleve begrensinger etter overgangen til fase 1 i «En normal hverdag med økt beredskap». Dette vil også være næringer som er avhengig av turister utenfor Europa.

Følgende næringer vil bli prioritert:

  • Drosjebiltransport
  • Turbiltransport
  • Overnattingsvirksomhet
  • Serveringsvirksomhet
  • Reisebyrå- og reisearrangør

regjeringen.no finnes fullstendig regelverk for ordningen.

Se fullstendig utlysningstekst og øvrig informasjon om søknad via www.regionalforvaltning.no (søk på Hamarøy).

Trenger du hjelp med søknad? Ta kontakt med Kulturleder Hilde Fredheim Tlf.: 99264445, hilde.fredheim@hamaroy.kommune.no