Nye Hamarøy kommune ble opprettet den 1.1.2020 gjennom sammenslåing av tidligere Hamarøy kommune og vestre del av Tysfjord kommune. Det finnes derfor foreløpig få planer som gjelder for den nye kommunen. Fram til ny samfunnsdel er vedtatt, gjelder kommuneplanens samfunnsdel for gamle Hamarøy (vedtatt 2014) og gamle Tysfjord (vedtatt 2012).

Det er viktig at hele lokalsamfunnet er involvert i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Medvirkning fra allmennheten, interessenter, overordnede organ og berørte parter er både lovpålagt og en viktig del i utviklingen av lokalsamfunnet. Vi håper på god deltakelse på folkemøtet i Ulvsvåg, og innspill fra både innbyggere, næringsliv og foreninger vil ha stor verdi for det videre arbeidet med samfunnsdelen.