Våren 2023

I arbeidet med kartet brukes det informasjon fra tidligere turbøker, friluftskart, turkort og ulike digitale kartkilder. Kartet vil også få en rekke nye samiske navn som ikke har vært kartfestet tidligere. Turkartet vil også ha flere sider med beskrivelser om blant annet kulturminner, tips til turer, rettigheter og plikter i naturen. Kartet skal utgis våren 2023.  

Bli med i foto- og tegnekonkurranse!

Nå inviteres alle til å sende inn bidrag til kartet; både foto og tegninger fra naturen i kommunen. Bilder og tegninger skal brukes for å illustrere nytt turkart. Vinnere av konkurransen får turkart som premie. 

Bildet må vise et landskap i kommunen, og kan gjerne ha folk eller andre objekt som motiv. Bildet må være tatt med en mobiltelefon eller fotokamera (ha god kvalitet, tilstrekkelig oppløysing minimum 1MB, i jpg-, gif- eller png-format). 

Det konkurreres i to klasser: barn under 16 år og voksne. Hver enkelt kan sende inn to bilder. Send bilder til fotokonkurranse@hamaroy.kommune.noMerk med navn og alder. Ikke glem å skrive en kort beskrivelse på hvor bildet er tatt. 

Frist 1. desember.

Kriterier og samtykke: 

  • Bildene/tegningene må være tatt i Hábmera suohkan - Hamarøy kommune. 
  • Det er innsenders ansvar å sørge for å få tillatelse til offentliggjøring av eventuelt andre personer på bildet. 
  • Ved bilder av barn må foreldresamtykke på barnets vegne inntil barnet er 15 år. Spesielt om bilder av barn og informasjon om samtykke
  • Informasjon fra datatilsynet om deling av bilder.
  • Navn på personer på bildet må være med hvis personene er identifiserbare. 
  • Personopplysninger vil bli lagret i forbindelse med bilder som arkiveres i Hábmera suohkan - Hamarøy kommune sitt fotoarkiv. 
  • Hábmera suohkan - Hamarøy kommune forbeholder seg retten til å offentliggjøre bildene i forbindelse med omtale av konkurransen, samt bruke innsendte bilder i kommunens kommunikasjonskanaler (f.eks hjemmeside, Facebook, Twitter) og til presseomtaler for kommunen.  
  • Eventuelle ønsker om ytterlig bruk vil avtales direkte med fotografen.