Trafikken vil bli lagt om på fortau mot SPAR. Det vil bli regulert med 4-veis lysregulering. Etter hvert vil trafikken bli lagt om på andre siden av veien. Vi ber trafikanter være oppmerksomme, følge og overholde skiltingen.

Fra 17.-22. mai vil det ikke være arbeider i krysset. Da vil lysreguleringen midlertidig fjernes, men skiltes. Lysregulering vil bli satt opp igjen 23. mai når arbeidene starer opp igjen.