Det er blitt en tradisjon i Hábmera suohkan - Hamarøy kommune i flere år. Et mål med lunsjen er å bygge nye nettverk, bidra at folk møtes og ta godt vare på gjestene. Året er preget av at det er 100 år siden Knut Hamsun mottok den gjeve Nobelprisen i Litteratur. 

På Skogheim der Marie og Knut Hamsun bodde i seks år, blir det kulturelt innslag og servering med Hamsunsenteret. Etter lunsjen drar gjestene til Hamsunsenteret for å overvære åpningen av Hamsundagene 2020.