I møte 6. april ble mange sentrale saker trukket fram. Deltagere ble orientert om pågående og planlagte arrangementer, samt øvrig virksomhet innen kulturfeltet. I 2022 har Hamsundagene 40 års jubileum. Forskjellige aktører skal inviteres til å produsere sine egne arrangementer. Det jobbes også med søknader for arrangementer under Europeisk kulturhovedstad Bodø 2024.  
Kulturforumet hadde evaluering av nylig avviklet Mihá kulturfestival og avvikling av "Trygg festival". Alle var enige om at Mihá kulturfestival ble helt fantastisk! Mange skikkelige fine arrangementer som ble godt besøkt. Åpningsarrangementet på Árran - lulesamisk senter på mandag, UKM og avslutningskonserten på lørdag hadde alle fullsatte saler. 

Kulturforumet består av ledere som jobber med kultur i kommunen, blant annet bibliotek, kulturskole og DKS koordinator, frivilligsentralen og folkehelse. Øvrige deltakere er fra Hamsunsenteret, Árran lulesamiske senter og Arctic Salmon Center. Kulturforum ledes av kulturleder. Forumet skal opplyse, koordinere, foreta koblinger av kulturaktiviteter, samt bidra til kompetanseheving og utvikle kulturfeltet. Det blir gjennomført omlag seks møter i året og nettverkets arbeid er godt og viktig i samhandlingen innen kulturfeltet.