Prosjektmidler kultur

For første gang lyses nå ut midler til prosjekt innen kunst og kultur i Hábmera suohkan - Hamarøy kommune. Det er avsatt inntil kr 300 000,- til dette formål i årets budsjett. Ordningen skal stimulere og videreutvikle kulturlivet i kommunen. Tilskuddsordningen skal bidra til profesjonalitet, kvalitet, mangfold og videreutvikling i kunst- og kulturtilbudet.

lanlegger du et større arrangement, kunstutstilling, lokalrevy eller festival så søk eller ta kontakt for veiledning.

  • Bruk søknadsskjema
  • Bruk organisasjonsnummer så kan foreninger, bedrifter og andre søke.
  • Gi en enkel oversikt over din plan eller prosjekt, med beskrivelse og kostnader.   

Dette gir gode muligheter for profesjonelle utøvere, eller glade amatører.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med kulturleder Hilde Fredheim mob. 99264445, e-post: hilde.fredheim@hamaroy.kommune.no.

Kulturmidler

Det gis aktivitetstilskudd til allmenne kulturtiltak og til idretts- og friluftsliv.  Det kan søkes om tilskudd som bidrar til et allsidig og aktivt idretts- og kulturliv der barn og ungdom prioriteres.  

Søknadsfrist: 1. mai 2022. Søknadsskjema.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med kulturleder Hilde Fredheim mob. 99264445, e-post: hilde.fredheim@hamaroy.kommune.no.