Navnesakene blir reist for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk. Kartverket har sendt saken på lokal høring til kommunen, jfr.§ 8 i lov om stadnavn.

Enkelte av navnesakene er spesielt viktige å få avklart for kommunen, da flere veier i Hamarøy kun har midlertidig veinavn, og navnesakene må avklares før endelig veinavn kan fastsettes. Dette gjelder:

  • Vei01 (Røsvikveien)
  • Vei02 (Olstøveien)
  • Vei03 (Egerdalsveien)
  • Vei04 (Kyllingmarkveien)
  • Vei05 (Orvikveien)
  • Vei06 (Røttangveien)
  • Vei07 (Sommerselveien)

Blant navnene som skal avklares er Hjelseng/Hjellseng/Hjelsenga, Røsvik/Røssvik/Røssvika og en rekke andre stedsnavn. For full oversikt henvises det til navnesaksskjema sak 2019/82, utarbiedet av Statens Kartverk.

Alle berørte brukseiere vil tilskrives i løpet av de neste ukene. Det går fram av det vedlagte navnesaksskjemaet hvilke navn som er med i saken. Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av bl.a. naturnavn (se § 7 tredje ledd i stedsnavnloven) og kommunen har rett til å fatte vedtak om skrivemåten av navnet på bl.a. byer (se § 7 første ledd i stedsnavnloven). Før Kartverket gjør vedtak, har kommunene som navnet inngår i, fylkeskommunen og statlige organ som skal bruke navnet i tjenesten rett til å uttale seg om skrivemåten av navna.  Lokale organisasjoner har også rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har ei særlig tilknytning til.  Når kommunen gjør vedtak, har fylkeskommunen og evt. statlige organ som skal bruke navnet i tjenesten uttalerett, og lokale organisasjoner har også rett til å uttale seg om navn som de har et særskilt forhold til, se § 8 i stedsnavnloven. Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarva, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene. Kommunen har også ansvaret for å innhente og samordne de lokale høringsuttalelsene. Disse vil bli sendt videre til Språkrådet, Kartverket og Sametinget.

Spørsmål og merknader sendes innen 22. april 2022. Merk gjerne med sak 2020/2197.

E-post: postmottak@hamaroy.kommune.no
Postadresse: Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy

Navnesaksskjema sak 2019-82 skilting div navn Hamarøy kommune