Søker: Ellingsen Seafood AS org. nr. 991 952 829

Søknaden gjelder: Biomasseendring

Søkt størrelse: 4860 tonn MTB

Lokalitet: 31317 BJØRKVIK

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º01,755` Ø 16º07,885`

Midtpunkt fôringsflåte N 68º01,827` Ø 16º07,886`

Kontaktadresse: postmottak@hamaroy.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen på postmottak@hamaroy.kommune.no innen 13. februar 2023.