Kurset blir arrangert av Nordland Bondelag sammen med Nortura SA, Felleskjøpet Agri, TINE SA, Gjensidige forsikring, Norsk Landbruksrådgivning Nord Norge, Landkreditt Bank og Norsk Landbrukssamvirke.

Kursstart fredag kl. 17.00 og avsluttes med en matbit søndag kl. 11.30.

Kurset har hovedfokus på eierskifte, med tema som eierskifteprosess, overgangsfasen, fra verdi til betaling, skatt og avgift. Kursholder på denne delen er ved Ole Christen Hallesby som jobber med veivalgsrådgivning for bønder. Som han sier på egen hjemmeside: «Veivalgsrådgivning med begge beina på bakken og blikket fremover. Med hjerte for landbruket og for dem som produserer maten vår».

Deltakerne vil få god kjennskap til Samvirkeorganisasjonene og andre samarbeidspartnere og deres betydning for deg som bonde. Nettverksbygging mellom de ulike samarbeidspartnerne og andre unge bønder i samme situasjon er et viktig formål med samlingen. Tidligere evalueringer sier også hvor nyttig dette kurset er for de som skal eller nettopp har overtatt et gårdsbruk.

Kurset er åpent for alle. Kursavgiften er kr. 1800.- for medlemmer i Norges Bondelag og kr. 2800.- for ikke-medlemmer. Alder på deltakerne er inntil 35 år (aldersgrense kan fravikes).

Kursavgiften/egenandelen dekker utgifter til hotell, overnatting (i enkeltrom) og mat.

Reiseutgifter over kr 350.- dekkes med inntil kr. 3000.- forutsatt at finansiering er på plass. Vi forutsetter dere reiser på billigste måte, reisetid hensyntatt. For de som reiser med fly er det viktig å bestille billetter så snart kurset er bekreftet. Reiseregningsskjema utdeles på kurset og sendes Nordland Bondelag etter kurset.

Påmelding innen fredag 8.10.2021 kl.12.00 til nordland@bondelaget.no

 

Tekst: Nordland Bondelag