Kurssted: Kraftstasjonen i nye Hamarøyhallen

Tid: kl. 17:30 - 19:00

Datoer:

  • 8. mai
  • 15. mai
  • 22. mai
  • 5. juni
  • 12. juni

Påmeldingsfrist: 14. april.

For påmelding og mere info, ta kontakt med:

  • Kristin Green Johnsen, folkehelsekoordinator og leder for frisklivssentralen, tlf: 91565596
  • Laila Vatn, ergoterapeut, tlf: 48043545