18:00 - 18:10: Velkommen v/Anne Gurák, Seniorrådgiver v/Árran lulesamisk senter.

18:10 - 18:30: «Vuollevájmmo – det nedre hjertet» v/ Ingrid Kintel. Ingrid Kintel fikk en alvorlig fødselsskade da hun fødte sitt første barn, og skaden ble livsforandrende. Hun har erfart at kontakten med egen kultur er helt avgjørende for en god helse, og reflekterer over hvordan samisk språk, fortellinger og livsregler bidrar til nettopp dette. Ordet vuollevájmmo er lulesamisk og betyr «det nedre hjertet», også kalt vagina.

18:30 - 18: 40: Pause

18:40 - 19:00: «Kvinners helse og betydning» v/Tone Amundsen, Helse Nord RHF. Helse og omsorgsdepartementet har sendt Kvinneutvalgets NOU 2023 på høring: «Den store forskjellen – Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse». Tone Amundsen var på Árran i april og presenterte rapporten NOU 2023:5 Den store forskjellen. Denne rapporten er basert på et samarbeid med ulike forskere og fagpersoner innen ulike fagområder og i tillegg har over 50 organisasjoner delt sin kunnskap med Kvinneutvalget. Kvinneutvalget har også fått henvendelser og innspill fra enkeltkvinner som forteller at de har blitt diagnostisert for sent, ikke blitt lyttet til, samt følt seg mistrodd av helsevesenet (www.arran.no).

19:00 - 19:10: Pause

19:10 - 19:40: Panelsamtale m/Tone Amundsen, Ingrid Kintel, Kristin Green Johnsen, folkehelsekoordinator i Hábmer - Hamarøy, Peggy Øvervold, Samisk helsekontakt i Hábmer - Hamarøy, ledet av Anne Gurák, seniorrådgiver ved Árran lulesamiske senter.

19:40 - 19:45: Avslutning.