Av nye saker som kommer inn nå regnes det med opptil 2 måneder behandlingstid på enkle byggesaker, 4 måneder på mer komplekse saker og 3 måneder på fradeling- og kartforretningssaker. Vi behandler sakene så raskt vi kan, og vi forventer at saksbehandlingstiden vil gå vesentlig ned, når vi får rekruttert mer kapasitet.

Det er uheldig at situasjonen er slik, men Hamarøy kommune har, i likhet med de fleste andre kommuner, store utfordringer med å rekruttere nok saksbehandlingskapasitet.

Vi takker publikum for tålmodigheten og henstiller de som vet de skal bygge, om å søke så tidlig som mulig.