Ved behov ta kontakt med legevakt på tlf. 116 117. Ved øyeblikkelig hjelp, ring alltid 113.