Førstehjelp

Alle bør beherske grunnleggende førstehjelp. Det finnes en rekke slike tilbud om kurs og opplæring, enten du er helt uerfaren eller trenger oppfriskning. Noen kan også få tilbud om førstehjelpsopplæring gjennom arbeidsplassen sin.

Legemidler

En standard førstehjelpspakke og vanlig smertestillende midler dekker de fleste behov. Er du avhengig av legemidler eller medisinske hjelpemidler, må du snakke med legen din eller apotek om muligheten for å ha en ekstra beholdning. Husk å sjekke holdbarheten. Erstatt det som går ut på dato.

Jodtabletter

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. På hjemmesiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kan du lese mer om jodtabletter.

Les mer om egenberedskap og få råd om hvordan du kan sette sammen ditt eget beredskapslager