Nå skal valgstyret undersøke om listeforslagene oppfyller valglovens krav. Eventuelle mangler vil bli rettet i samarbeid med de som har levert inn listeforslagene. Først etter valgstyrets behandling er listene endelige.

Følgende listeforslag er innlevert til kommunestyrevalget 2023 i Hábmera suohkan - Hamarøy kommune: