Kort om covid-19

Vi går inn i det nye året med en koronapandemi som holder stand, men likevel med et optimistisk håp om at vi ser nå ser begynnelsen på slutten. Det store vaksinasjonsprogrammet som vi er inne i nå vil bidra til mindre smitte, mindre alvorlig sykdom og mindre press på helsetjenestene. Hábmer - Hamarøy er godt i rute med vaksinering og er på nasjonalt forventningsnivå.

Regjeringen har en nasjonal målsetning om at alle over 18 år skal ha fått tilbud om 3.vaksinedose inne utgangen av februar måned. Det skal vi klare, men da er vi avhengig av at alle bestiller time, og kommer til vaksinetimen sin. Og så vil jeg bare si at de som enda ikke har tatt vaksine, men som nå ønsker å gjøre det; kom til oss! Ingen fordømmer, vi er bare glade for alle som vaksinerer seg.

Fastlegesituasjonen

Etter snart 14 måneder med ubesatte legestillinger, er det med stor glede jeg kan informere at vi har ansatt 2 nye fastleger som flytter til kommunen i løpet av våren. Vi ser fram til å få de på plass slik at vi får stabilitet i tjenesten, og at du som pasient skal slippe å møte forskjellige leger så ofte når du har behov for hjelp.

Psykisk helse

Det er mange som sliter med ensomhet og isolasjon, noe som har forsterket seg under pandemien. Mangel på møteplasser, sosial kontakt, utenforskap og usikkerhet for framtiden kan gi psykisk uhelse. Selv om vi tror samfunnet åpner mer opp snart, vil dette være hverdagen for mange framover. I Hábmer - Hamarøy vet vi at det er flere som kjenner på dette. Vi er så heldige at vi har en sterk tverrfaglig kompetanse i tjenesten Psykisk helse og vi prøver å fange opp de som har behov for hjelp.

I 2022 skal vi komme med et aktivitetstilbud i form av en møteplass som vi håper kan bidra til litt mindre ensomhet, og kanskje større åpenhet.

Omsorgsboliger

Etter måneder med planlegging går vi nå inn i en ny fase med byggeprosjektet for omsorgsboliger. Kommunestyret behandlet prosjektrapporten før jul, og i løpet av januar måned vil vi ha klart en anbudskonkurranse for bygging av omsorgsboliger på Drag og på Oppeid. Vi har definert tydelig hva vi har behov for og hvordan vi skal organisere tjenestene med det nye tilbudet. Det er store forventninger til dette viktige prosjektet, og det vil være en prioritert oppgave for kommuneledelsen i 2022.

Delprosjekt Helsehus vil starte opp i januar, med sterk involvering fra tjenestene i kommunen og innbyggere. Vi håper på et engasjement fra alle, og vi vil at spesialisthelsetjenestene også skal få en sentral rolle underveis.

Rekruttering til sektoren

Det er godt kjent at det er stor mangel på helsepersonell i Norge. I distriktene merker vi det ekstra godt. I Hábmer-Hamarøy prøver vi nå å gjøre noe med dette, for hvem vil ikke bo i den vakre kommunen vår bare man blir klar over hvilke muligheter som er her? Derfor drar vi i gang en nasjonal rekrutteringskampanje for å vise hvilke spennende jobbmuligheter som finnes her. Så spre gjerne det gode budskapet!

De beste ønsker for 2022 og fortsett å sende meg gode og konstruktive innspill!

Kommunalleder Helse og velferd Ann-Elise Os