Hábmera suohkan - Hamarøy kommune er med i nasjonalt rekrutteringsprogram. Vi søker etter menn som er mann nok til å vise omsorg og til ta en utfordring. Kvinner i målgruppen kan også søke. Ta kontakt med din veileder i NAV, ved ditt NAV kontor for mer informasjon. Inntak vil skje fortløpende.

I etterkant av påmelding vil det bli gjennomført intervju. Etter intervju vil egnede og motiverte kandidater tilbys en 14 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt på sykehjem eller tilsvarende. Deretter er det sommerjobb og videre utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Vil du lese mer? Menn i helse hjemmeside.

Har du spørsmål om Menn i helse?
Kontakt fylkeskoordinator Camilla Baglo Holten
Tlf. 41354634
E-post: camilla@mennihelse.no