Kommunen håper at arealene etter hvert kan brukes til forretning slik som den er regulert til. Det har vært henvendelser til kommunen om bruk av tomten, men per i dag er det ikke bestemt hva som skal være på tomten når den er ledig. Noe som tomten blir etter at Statens Vegvesen er ferdig med utbyggingen og oppgraderingen av fergekaiene i området.