Statens Vegvesen og entreprenøren PEAB as har startet ombygging av fire ferjeleier i Tysfjorden som blant annet skal tilpasses drift med el-ferjer. For å få gjennomført helt nødvendig arbeid, må ett og ett av de to ferjesambandene i perioder stenge. 

Stenging vil skje i følgende perioder:

Drag-Kjøpsvik:

01.09.2021

31.10.2021

(2 mnd.)

01.04.2022

31.05.2022

(2 mnd.)

Bognes-Skarberget:

01.01.2022

31.03.2022

(3 mnd.)

01.09.2022

30.11.2022

(3 mnd.)

Statens vegvesen gjør oppmerksom på at det også utenom periodene med stengning vil være byggeaktiviteter på ferjeleiene. Dette kan i noen tilfeller medføre forsinket avvikling av trafikk.

Ny ruteplan i perioder ved stenging

MF Melshorn flyttes til Drag-Kjøpsvik når Bognes-Skarberget blir stengt og MF Vardehorn flyttes til Bognes-Skarberget når Drag-Kjøpsvik blir stengt.

For periodene med stenging vil ny ruteplanene se slik ut:

Ruteplan Bognes‐Skarberget

 

Ruteplan Drag‐Kjøpsvik

Skarberget

Bognes

 

FraKjøpsvik

FraDrag

00:40

00:40

 

05:50

05:50

02:00

02:00

 

06:50

06:50

04:40

04:40

 

08:00

08:00

06:00

06:00

 

08:50

08:50

07:20

07:20

 

10:00

10:00

08:40

08:40

 

11:10

11:10

09:20

09:20

 

12:00

12:00

10:20

10:20

 

13:00

13:00

11:00

11:00

 

14:00

14:00

11:40

11:40

 

15:00

15:00

12:20

12:20

 

16:00

16:00

13:00

13:00

 

17:00

17:00

13:40

13:40

 

18:00

18:00

14:20

14:20

 

19:00

19:00

15:00

15:00

 

20:10

20:10

15:40

15:40

 

21:00

21:00

16:20

16:20

 

22:00

22:00

17:00

17:00

 

23:00

23:00

18:00

18:00

 

01:00

01:00

18:40

18:40

 

02:00

02:00

19:20

19:20

     

20:20

20:20

     

22:00

22:00

     

23:20

23:20

     

Ruteendringene vil bli oppdatert hos Torghatten Nord (rutetabeller) og i reiseopplysningsportalen.

Skyssbåt Drag-Kjøpsvik

Sambandet Drag-Kjøpsvik brukes til jobbpendling samt ukependling for skoleelever. For å opprettholde et best mulig transporttilbud for de reisende har Statens Vegvesen leid inn skyssbåten «M/S Sjøsprint» alle hverdager i de periodene ferjesambandet er stengt.

Fartøyet er operert av Brødrene Johansen Skyssbåter AS og sertifisert for inntil 31 personer. Båten har tidligere vært benyttet i rute mellom Kjeldebotn og Evenes. Marsjfart er ca. 23 knop og overfartstiden beregnes til ca. 25 minutter.

Billettpriser pr overfart (en vei) er satt til kr 25.- for barn og honnør og kr 50 for voksne. Fartøyet vil ha følgende avganger:

 

Fra Drag

Fra Kjøpsvik

Mandag-fredag

06:50

16:00

Fredag

16:45

 

Ruten vil ikke kjøres 14., 15. og 18.4.2022. Det samme gjelder for 17.5.2022 og Kristi Himmelfartsdag den 26.5.2022

Annen kollektivtransport

Bussrute linje 100 Narvik/Sortland-Bodø og Bodø-Narvik/Sortland vil i stengeperioder påvirkes, men korrigeringene er ennå ikke klare. Vi ber reisende å benytte seg av www.reisnordland.no. Så fort noe er klart vil informasjon publiseres der.

 

Tekst: pressemelding fra Statens vegvesen