Støttekontakter hjelper personer over 18 år med å komme seg ut av hjemmet for å delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Som støttekontakt vil du bistå én person i aktivitet som du treffer i to til fire timer per uke. Du vil få ansvar for å planlegge og gjennomføre aktivitetene, i samarbeid med den du følger opp. Aktiviteten foregår i hovedsak på ettermiddag og kveld.

Om dette er et oppdrag for deg, så kan du ta kontakt med avdelingsleder miljøtjenesten Marit Meltzer tlf. 46 88 95 47.