HR og lønn

Ansatte på HR-/lønn og økonomi møter du på miljørommet i Hamarøyhallen. 

Servicekontoret 

Servicekontoret befinner seg på Kraftstasjonen. Det er vanlige åpningstider kl. 8:00-15:30.

Møter med ansatte fra andre avdelinger må avtales på forhånd på telefon. Ring til Servicekontoret tlf. 941 32 515 eller direkte til saksbehandler.

Det er for tidlig å si noe om hvor lang tid det vil ta å få utført nødvendige reparasjoner på kommunehuset.