Anne Berntzen startet i jobben som Daglig leder Hamarøyhallen 1. august i år. Hun hadde da jobbet i kommunen som lærer, rektor og inspektør i 15 år og hadde lyst på nye utfordringer. Hennes hobby er i første omgang trening, men Anne stikker litt og baker en god del som kommer familien hennes til gode. Jobben er veldig allsidig, med både kontorarbeid og en god del praktisk arbeid. Anne brenner for at folk skal være aktive, og da er Hamarøyhallen et godt sted å starte. I samarbeid med gode kolleger skal hun prøve å utvikle gode tilbud til befolkningen. I tillegg må jo det fine anlegget på Oppeid og alt annet det finnes på ulike steder i kommunen, framsnakkes og reklameres for.

Anne Kristin Hamsund er ansatt som jordmor i 100% stiling. Hun har vært jordmor siden 2001. Hadde Turnus år på sykehuset i Akershus (2000). Fra år 2001 har Anne Kristin jobbet i Kristiansand. Først 16 år på fødeavdelingen og de siste 6 år som kommune jordmor i Kristiansand Kommune. Hun og mannen hennes kjøpte et feriehus på Tranøy i fjor, forelsket seg helt i Hamarøy og fikk tilbud om jobb som jordmor i ett år. Har permisjon fra egen jobb. Har selv to barn på 28 og 26 år.

Geir-Bjøran Dreyer, 50 år fra Steigen, er vår nye enhetsleder for Innhavet Oppvekstsenter. Dreyer kommer fra stillingen som freelancer hos Bufetat, er selvstendig næringsdrivende og har en Mastergrad i Skoleledelse samt pedagogikk fra NTNU i Trondheim. Han har i tillegg til å ha vært lærer og rektor i både Trondheim og Steigen, blant annet jobbet som sosialpedagog i Danmark og USA.

Ann-Karin Larsen, 57 år, er fra Sandefjord og er vår nye arkivleder. Hun skal bidra til å gjøre både nåværende og tidligere saksbehandling i kommunen offentlig tilgjengelig og bevart for ettertiden. Ann-Karin kommer fra tilsvarende jobb i Sandefjord kommune, og har også vært i utenrikstjenesten. Familien har feriert på Skutvik i mange år og nå gleder de seg til å bli mer kjent i den nye storkommunen.

Ingrid Kjærstad Solbakken kommer inn i ny jobb som assisterende rektor ved Oppeid skole, fra Polarsirkelen videregående skole på Mo i Rana. Der har hun jobbet i snart 30 år på linjen Kunst, Design og Arkitektur. Ingrid har vært faglærer i formgivingsfag, og i mange år kontaktlærer for klasser. Hun er utdannet formingslærer med spesialisering i keramikk. Derfor etablerte hun seg med et galleri på Tranøy, Galleri Loskjelleren, i huset som hun kjøpte der i 2020. Hennes hovedinteresser er nok keramikk og formgiving, men Ingrid liker svært godt den flotte naturen her på Hamarøy, og ser frem til å utforske den i alle årstider.