Hvordan fungerer det?

Det er politiet og Sivilforsvaret som avgjør hvilket område som skal varsles, og som sender ut selve varselet. Nødvarsel sendes via mobilnettene, og ut til alle mobiltelefoner i et definert område. Dette betyr at både norske og utenlandske mobiltelefoner som befinner seg i området, vil motta varselet, enten på norsk eller engelsk.

Dette skjer når du får et nødvarsel:

  • Telefonen vibrerer og spiller av en høy sireneaktig lyd.
  • På skjermen kommer det en kort tekst som forteller deg hva som skjer og hva du bør gjøre. Hvis telefonen din støtter tekst til tale kan du få meldingen lest opp.

Når du mottar et nødvarsel, skal du stoppe opp, lese eller lytte til varselet, og følge rådet.

Det er ikke mulig å reservere seg mot å få nødvarsler. Dette betyr at «alle» som har en mobiltelefon, også barn, unge og sårbare grupper, kan motta slike varsler. Derfor er det også viktig å nå ut med informasjon. Løsningen erstatter ikke andre myndigheters kanaler for informasjon til innbyggerne, for eksempel sms, e-post, nettsider, mm. Det er ikke nødvendig å melde seg på, registrere seg eller på annen måte gjøre noe for å motta Nødvarsel. Teknologien er innebygget i de fleste moderne mobiltelefoner og må bare aktiveres. Det skjer automatisk når man oppdaterer til nyere programvareversjoner av Android og iOS.

Hva får du varsler om?

Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen om alvorlige og akutte hendelser som kan true liv og helse. Nødvarsel er et supplement til de kanalene som allerede brukes for å varsle befolkningen - altså et tillegg til tyfonvarslingen og til politiets etablerte varslingsrutiner.

I første fase skal tjenesten brukes til nasjonale varsler hvor store deler av Norges befolkning må varsles raskt.

Eksempler på slike hendelser:

  • Ekstremvær i store deler av landet
  • Radioaktivt utslipp
  • Omfattende terrorangrep mot flere steder
  • Angrep mot Norge/ krig truer

Hvis det oppstår en hendelse der Nødvarsel tas i bruk, kan du også få oppdateringer dersom situasjonen endrer seg og når faren er over. 

Hvordan ser et nødvarsel ut?

Et nødvarsel består av en tekst som legger seg foran på telefonen din. Nødvarsel er ikke det samme som sms.

Når du får et nødvarsel vil telefonen vibrere og spille en høy lyd - uavhengig av om du er i en samtale, har skrudd av lyden eller liknende.

Teksten i varselet vil være på norsk (bokmål) eller engelsk, avhengig av hvilken språkinnstilling du har på telefonen din.

Informasjon om nødvarsel på nødvarsel.no.