Branntankbilen er den første av to biler som er anskaffet for å dekke kravet om slukkevannforsyningen i tunnelene på E6 i Sørfold kommune samt andre tuneller. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, som har finansiert selve anskaffelsen, og Salten Brann IKS som skal disponere branntankbilen ved brann i tunell. Statens vegvesen har ansvaret for at det er tilgang på slukkevann i tuneller for brannvesenet.

Branntankbilen kan også benyttes av brannvesenet for å sikre slukkevannstilgang i området Hamarøy og Steigen kommune ved brann i bygning eller tilsvarende. Før denne anskaffelsen har det ikke vært tankbil tilgjengelig for brannvesenet. Denne kapasiteten vil tilføre regionen en betydelig slagkraft i form av slukkevann i forbindelse med annen branninnsats som tilfaller det kommunale ansvaret jfr. brannlovens bestemmelser, spesielt i områder hvor det ikke er utbygd vannforsyning i kommunen og hvor det dermed er redusert tilgang på slukkevann for brannvesenet.

Innhavet har nå fått sin bil, som settes i drift fra 1. mars 2023. Den andre branntankbilen skal stasjoneres på Straumen i Sørfold kommune og settes i drift før påsken i 2023.