Kristin Green Johnsen er utdannet hjelpepleier med videreutdanning i geriatri. Hun er sosiolog, med master i samfunnsvitenskap og fordypning i sosiologi. Hun har skrevet masteroppgaven «Boligaksjonsbarn - sorg og lengsel». Hun har også studert lulesamisk ved Nord Universitet. Kristin har erfaring fra arbeid i sykehjem og hjemmetjeneste, flyktningetjeneste, Nordland bonde- og småbrukarlag, delprosjektleder for tillitsbygging i prosjekt Jasska/Trygg ved Árran lulesamisk senter. På fritiden har Kristin vært aktiv med frivillig arbeid. Hun har vært leder for Musken bygdekvinnelag, sekretær i Nordland bygdekvinnelag og styremedlem i Norges bygdekvinnelag. Hun har væt leder for Samisk foreldrenettverk i Bodø og jobbet med samisk språkkafé der. Ellers på fritiden driver Kristin med hobbyer som kajakk padling, duodje og yoga.