23. juni 2021 ble det skrevet kontrakt med INFRAKON AS, et firma fra Mo i Rana om bygging av ny kai. Den nye kaia er en Stålkai med tredekke og et kjøresterkt felt med gitterdekke. Kaia består av Casingrør som er armert og støpt ut. Kaia er 35 meter lang og ca 10 meter dyp, samme størrelse som den gamle kai.

Mellom de gamle byggene på land er det støpt en friksjonsplate som skal holde kaia på plass, den er på 24 m3 armert betong. I alle kaipelene i frontrekka, samt i skråpelene er det montert strekkstag som er festet i stålkonstruksjonen. Det er også montert ei lysmast med 2 lamper som gir tilstrekkelig belysning av kaia.