Pedersen hadde oppstart i jobben mandag 2. august 2021, og sier han ser fram til å sette seg inn i liv og levnet i kommunen.

Han er opprinnelig fra Bø i Vesterålen og kommer fra tilsvarende stilling i Måsøy kommune, Finnmark.

Velkommen til Hábmer - Hamarøy!