Ann-Elise Os går over til samme funksjon i Fauske kommune fra nyttår. Kommunedirektør Odd-Børge Pedersen takket for innsats og samarbeid på avslutning sammen med kollegaer 2. desember. 

Vi takker for samarbeidet og ønsker lykke til i den nye jobben!