Kommunen er fornøyd med å ha et godt og nyttig samarbeid med Politiet. Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommunen og lokalt politi. I møtene utveksles det informasjon om aktuelle tema i kommunen, blant annet forebyggende arbeid, bekymringer, kriminalitetsbilde med mer. Dette legger til rette for videreutvikling og et trygt samfunn.  

I møtet 3.november ble det signert ny samarbeidsavtale mellom kommunen og  Nordland Politidistrikt.