Biblioteket er helt stengt for besøkende fra 4.januar. Det er fortsatt usikkert når bibliotekene åpner for besøk. Men når det regnes forsvarlig, vil bibliotekene åpne med nye åpningstider. Åpning annonseres på bibliotekets nettside så snart det er avklart.

Åpningstider hovedbiblioteket på Oppeid 

Tirsdager 8.30 – 15.00 

Torsdager 13.00 – 20.00 

Fredager 8.30 - 15.00  

Meråpent bibliotek er tilgjengelig alle dager fra kl.07.00 - 21.00  

Åpningstider Drag filial 

Onsdager 11.00 - 18.00 

Redusert åpningstid 

Åpningstiden reduseres fra 39,5 timer til 20 timer på Oppeid og fra 18 timer til 7 timer på Drag filial. Årsaken er todelt, og kommer både av budsjettreduksjon i Hamarøy kommune og reforhandling av samarbeidsavtalen mellom Hamarøy bibliotek og Knut Hamsun videregående skole. 

Meråpent bibliotek på Oppeid 

På hovedbiblioteket på Oppeid har det siden 2019 vært tilbud om meråpent bibliotek. Det vil si at lånere undertegner en avtale og får tilgang til selvbetjent bibliotek alle dager fra kl.07.00 - 21.00. Tilbudet er stengt i forbindelse med koronapandemien, men åpner igjen så snart smittesituasjonen tillater det. Lånere over 15 år med underskrevet avtale kan da låse seg inn i biblioteket ved hjelp av lånekort og pinkode, og benytte biblioteket selvbetjent. Avtale om tilgang til meråpent bibliotek kan fås både på Oppeid og Drag i betjent tid. Les mer om meråpent bibliotek på bibliotekets nettside.