Børre M. Johansen, 52 år, fra Sandefjord, er vår nye byggesaksbehandler. Han vil ha ansvar for saksbehandling etter plan- og bygningsloven, veiledning og tilsyn i byggesaker. Han er utdannet bygg- og anleggsingeniør fra Agder Ingeniør- og Distriktshøgskole i Grimstad i 1991 og har i all hovedsak sin erfaring fra entreprenørvirksomhet. Børre har sitt opprinnelige opphav fra Hamarøy og Steigen, og bor nå i et gammelt familiehus i Skutvik.

Aleksander Rongved er vår nye landmåler. Han er 29 år gammel fra Osterøy og pendler fra Steigen. Han er utdannet innen landmåling og eiendomsdesign ved Høgskulen på Vestlandet. Han startet i jobben sommeren 2021.

Ingrid Kintel, 33 år, fra Drag, tiltrer som rektor ved Ájluovta skåvllå / Drag skole i midten av november. Hun er utdannet allmennlærer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, med studier i historie og lulesamisk språk ut over dette. Ingrid har jobbet som lærer i gamle Tysfjord kommune og i flere år virket som språksenterleder ved Árran - lulesamisk senter, med ledelse av en rekke utviklingsprosjekter for språkmetodikk fra barnehagesektor opp til voksne målgrupper. De seneste årene har hun vært ansatt i undervisningsstilling ved Drag skole, før hun nå overtar som rektor.

Ann Kristin Knutsen, 41 år, er opprinnelig fra Steigen og har bodd i Bodø i flere år før hun for ca. 7,5 år siden flyttet til Hamarøy. Det som lokket Ann Kristin og familie til Hamarøy var blant flere ting; et roligere liv, nærhet til familie og mer oversiktlige og trygge rammer for barna. Ann Kristin startet hennes yrkeskarriere i barnehage som assistent, og fant da ut at det var førskolelærer hun ville bli. I 2006 var hun ferdig utdannet som førskolelærer, og har fra da arbeidet som pedagog i barnehager. Hun har i tillegg tatt videreutdanning i Mangfold og mestring i barnehage og skole, og er nå i gang med en Master i tilpasset opplæring med spesialpedagogikk som fordypning. Det er en ny rolle Ann Kristin skal inn i som styrer i Ulvsvåg barnehage. Hun ser frem til å bli kjent med nye kolleger, foresatte og barna som er der. 

Per Kristian Øverås, 32 år fra Ulvsvåg, bor i Bodø. Utdannet fysioterapeut i 2014. Han har bred erfaring fra flere klinikker og institutter i privat og kommunal praksis. Oppstart fra og med 1.desember på Ulvsvåg der han har drevet klinikk tidligere. Har nå refusjonsrett med HELFO (dvs man betaler egenandel opp til eventuelt frikort). Per Kristian ønsker gamle og nye pasienter velkommen. Han er glad for å være tilbake i en delvis stillingsprosent og ser veldig fram til oppstart. Jobber på Jensvoll fysioterapi i Bodø når han ikke er her. Ta kontakt direkte på tlf. 90815541 for time.

Christer Andreassen, 36 år, bosatt på Oppeid med familie. Utdannet overflatebehandler og har vært gjennom mange arbeidsoppgaver siden oppstart i arbeidslivet 2001. han har mange års erfaring fra arbeidsledelse i offshore industrien. Jobber og som utrykningsleder i Salten Brann. På fritiden er det mange ting som opptar han som jakt, famille, friluftsliv. Christer har også en stor lidenskap for sykling.