Trine Ediassen, 28 år fra Finnøya, er ansatt som kulturmedarbeider ungdom. Hun har en bachelor i psykologi fra høgskolen i Lillehammer og studerer nå til å bli barnevernspedagog ved Nord universitet. Trine kommer til å kombinere jobb og studier frem til hun er ferdig med utdanningen i juni 2022. 

Maria-Helen Willumsen, 40 år, er fast ansatt som avdelingsleder ved Hamarøy bygdeheim. Hun er oppvokst i Bjerkvik, med familietilknytning til Hamarøy, og var her ofte i helgene og i alle ferier. Flyttet til Røsvik i 1999. Først utdannet omsorgsarbeider, og jobbet som dette i mange år i Hamarøy kommune. Deretter tok hun bachelor i sykepleie i 2016. Etter dette har hun jobbet som sykepleier, fagutviklingssykepleier og nå avdelingsleder/fagleder. Maria-Helen er gift, har 4 barn og bor på et småbruk med diverse dyr. Fritiden brukes ofte på dyr, hus/hage, i skog og mark eller på havet. 

Astrid Margrethe Aasebøstøl, 59 år er bosatt på Ulvsvåg, men opprinnelig fra Kjøpsvik. Utdannet sykepleier i 1987, og har fordypning i psykisk helse, veiledning, pedagogikk og didaktikk. Har klinisk erfaring fra både spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og har i tillegg jobbet noen år som lektor i videregående opplæring. Har mange interesser utover jobb, og er ofte på tur – til alle årstider - rundt om i kommunen. Fast ansatt i psykisk helse og rus fra og med 1.januar 2022, men har jobbet i vikariat siden mars 2021. 

Nordis Seel Tennes (34) er født og oppvokst i Svolvær. Hun har en mastergrad i litteraturformidling fra Universitetet i Oslo og etterutdanning innenfor ledelse, økonomi og kommunikasjon fra Nord Universitet. Hun bodde og jobbet som journalist i Oslo før hun fikk jobb på Hamsunsenteret og flyttet til Hamarøy i 2015. Nordis er aktiv i flere lag og foreninger som Barnas Turlag, Tranøy badeklubb og Husflidslaget. Hun liker seg aller best ute på tur og helst på en fjelltopp på Hamarøya eller i Lofoten. Andre interesser er: bøker, ski, strikking, musikk, gamle låver, gode samtaler og helårsbading. Hun er fastansatt som daglig leder på Frivilligsentral. 

Ann-Elise Os ble fast ansatt som kommunalleder Helse & Velferd fra 1. januar 2022. Hun er utdannet prosjektleder og coach, og kommer fra stilling som seniorrådgiver i Bedriftskompetanse AS. Hun har over 25 års ledererfaring fra privat og offentlig sektor. Tidligere har hun jobbet som administrerende direktør i Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO). Dette var en stiftelse i regi av Helsedepartementet og KS med hovedvekt på å bedre tjenestene i helse og omsorgssektoren. Her jobbet Ann-Elise i en rekke kommuner i Norge med omstilling, organisering, prosjektering og lederutdanning. 

Svetlana Gracheva (41) er fast ansatt som kommunikasjonskonsulent fra 1. januar 2022. Hun har jobbet med kommunikasjon i prosjekt Nye Hamarøy og i vikariater i kommunen fra høsten 2018. Hun bor på Skutvik og kommer opprinnelig fra Russland. Hun har en bachelor i journalistikk, og har jobbet som redaktør i fagaviser i Moskva i 13 år. Svetlana er spesielt interessert i grafisk design, fotografering og videoredigering. Hun har også erfaring med planlegging og gjennomføring av teaterforestillinger, kunstutstillinger og litteraturseminarer. På fritiden driver hun med akvarellmaling og forskjellig håndarbeid.