Malin Søberg ble ferdig utdannet innen HR og helsefremmende arbeidsliv våren 2023. Hun har en spesialisering om hvordan skape et helsefremmende, mangfoldig og inkluderende arbeidsliv, samt hvordan forebygge frafall i arbeidslivet. Malin har jobbet mange år som assistent i hjemmetjenesten i Tromsø kommune og på akutt psykiatrisk avdeling på Åsgård. Hun er født og oppvokst på Andøya, men har i voksen alder bodd mesteparten av tiden i Tromsø, før hun flyttet til Oslo for å ta HR utdanning i 2020. Malin liker seg best ute i naturen, fugletitting er en ny oppstartet hobby som hun gleder seg til å bruke mer tid på fremover. Konserter og festivaler i ulike sjangrer ar alltids vært en stor interesse, og hun var bare 13 år første gang hun var frivillig på ungdomsfestivalen på Andøya, Rock Mot Rus. Etter dette har hun vært frivillig på mange store festivaler i Nord-Norge blant annet: parken festivalen, buktafestivalen og midnattsrocken. 

Ruth Marie Stensland Donovan utdannet sykepleier, MPhil, MBA student. Master fra psykologisk fakultet ved UiB fra 2007. Jobbet mye med utdanning og kommer fra stilling som universitetslektor ved Nord universitet. Har undervist i all hovedsak på ulike sykepleierutdanninger, men også på ergoterapi- og fysioterapiutdanningen i Bergen. Fagbokforfatter og skribent og med et stort engasjement for velferdsteknologi, innovasjon og bruker/pårørende involvering. Har bodd i Oslo, Bergen, London og Perth. Er ambassadør for det helsefremmende programmet Act - Belong - Commit - ABC for god psykisk helse i befolkningen. Ruth er bergenser med opphav fra Skutvik i Hamarøy. Har 3 voksne barn i Bergen og kjæreste i Los Angeles.  

Ruth tror på den kreative kraften vi alle besitter og som enhetsleder i helse og omsorg vil hun jobbe for å utløse det potensialet vi har i eget hus. Alle våre ansatte er viktige. Hun sier at vi må sørge for at hver og en får oppdage og utvikle sine talenter, egenskaper, interesser og ressurser. Å trives på jobb er helsefremmende. Vekst og personlig utvikling er avgjørende for at vi blir værende, men også for at vi søker nye utfordringer og muligheter innad i egen kommune. 

Stine Braseth-Ellingsen ønsker at kulturskolen skal fortsette å tilby mange ulike fag. På den måten kan flest mulig av kommunens barn og unge få tilbud om en aktivitet som interesserer dem. Pr. i dag tilbyr vi musikk, sang, garraduodje, dibmaduodje, dans, skriving og drama/teater. Hábmera kultuvrraskåvllå / Hamarøy kulturskole er dessuten et ressurssenter for kommunen og lokalmiljøet når det gjelder å skape musikk- og kulturaktivitet. Kulturskolen er også et sted som egner seg godt for å drive aktiv inkludering av barn, ungdom og voksne. Det ligger store muligheter i å skape gode tjenester for innbyggerne hvis kulturskolen kan inngå i samarbeid med andre enheter i kommunen, f.eks. barnehagene, sosialtjenesten, flyktningtjenesten og eldreomsorgen.