Syed M. Hasnain er rådgiver skog, vilt og miljø. Han er 36 år, har mastergrader i geologi fra Universitetet i Oslo og i internasjonale miljøstudier fra Norges miljø- og biovsvitenskapelige universitet. Opprinnelig er han fra Karachi, Pakistan, men har bodd i USA og Sverige. Har erfaring som geolog og realfagslærer på videregående nivå. Hobbyer er trening, friluftsliv, bøker og nyheter.

Ingebjørg Garnes er ansatt som arealplanlegger i enhet for samfunnsutvikling fra 21. mars, med oppgaver innen kommunal planlegging, koordinering og saksbehandling av reguleringsplaner og stedsutvikling. Hun har en master i landskapsarkitektur, etterutdanning i prosjektledelse og erfaring med plan- og prosjektarbeid for Statens vegvesen, Bergen kommune og rådgivningsselskap.