Robert Larsen (52) er vår nye leder Drift og eiendom. Han er opprinnelig fra Gravdal i Lofoten., og gift med en dame fra Brasil. De siste 2 årene har han jobbet som virksomhetsleder drift og utvikling/teknisk sjef i Måsøy kommune. I tidligere jobber har han blant annet vært vedlikeholdsleder på et lakseslakteri og avdelingsingeniør ved Molde sykehus. Han studerte ved ingeniørhøgskolen i Oslo. Har har også vært befal i forsvaret og jobbet i SAS. På fritiden er Robert er lidenskapelig opptatt kitesurfing, både på vann og snø. Har dykkersertifikat og dykker når anledningen byr seg. Ellers spiller han litt fotball og sykler på mosjonsnivå. Og hjernen trimmer han gjerne med bridgespill.

Kristin Sandnes er ny styrer i Ulvsvåg barnehage. Hun er utdannet som barnehagelærer, har rektorutdanning og tar nå en master i barnehagekunnskap. Kristin har tidligere jobbet som pedagogisk leder i Hamarøy og enhetsleder på Innhavet oppvekstsenter. Hun kommer nå fra en prosjektstilling ved Universitetet i Tromsø der hun var praksisveileder/høgskolelærer ved barnehagelærerutdanningen. Kristin sier hun ser fram til å være med på å utvikle Ulvsvåg barnehage. Barnehagens utemiljø er det første prosjektet barnehagen og foreldre sammen skal jobbe med å videreutvikle. Ulvsvåg barnehage har også inngått en samarbeidsavtale med Nord Universitet om å være praksisbarnehage i fem år. Barnehagen tar imot barnehagelærerstudenter når de skal i praksis.

Dejan Zinajic er ansatt som enhetsleder Familie og helse. Han har bodd i Hamarøy kommune i snart 12 år, og har med seg jobberfaring fra både sykehjem, hjemmetjenesten, legekontor og rollen som personvernombud. Dejan er utdannet sykepleier, og har flere lederverv i Røde Kors. Den siste tiden har han jobbet som prosjektleder for innføring av velferdsteknologi i kommunen. 

-Det var med stor respekt og ærefrykt at jeg søkte på stillingen, og etter ansettelsesprosessen har jeg fått mulighet til å lede 3 av de viktigste tjenestene som finnes i kommunehelsesektoren: legetjenesten, helsestasjon og psykisk helse og rus, sier Dejan. -En av mine viktigste oppgaver fremover blir å ta vare på, samt støtte kompetansen og stabiliteten som disse tjenestene har bygd opp gjennom årene. Sammen med alle de kompetente ansatte, skal Dejan prøve å bygge opp forebyggende og personsentrerte helsetjenester i kommunen. Det å jobbe helhetlig og proaktivt, er en av de viktigste oppgavene som vi har.

Dejan ønsker ha fokus på «Hva er viktig for deg?» i utviklingen av tjenesten. På lik linje med medarbeidere, er innbyggerne viktige samarbeidspartnere i personsentrerte helsetjenester. Han ønsker alle tilbakemeldinger som kommer velkommen, og at disse brukes til kontinuerlig forbedring. Ta kontakt med Dejan på tlf: 48145530 eller på e-post: dejan.zinajic@hamaroy.kommune.no