Målet med statsborgerseremonien er å ønske nye statsborgere velkommen og markere at nye medlemmer tas opp i det norske fellesskapet.

Statsforvalteren er statens øverste representant i fylkene. Derfor er det Statsforvalteren som arrangerer seremonien. Til stede var også Politimesteren i Nordland, og ordførere fra flere kommuner. Hovedpersonene var over hundre nye statsborgere bosatt i kommuner i Nordland, og deres gjester. Statsforvalterens informasjon om Statsborgerseremonier

Vi gratulerer!