Kommunestyre

Det nye kommunestyret består av 17 representanter fra 6 ulike partier. 

Se alle medlemmer på egen side.

Terje Øien, Ann Irene Sæter, Lisa Knutsen, Britt Kristoffersen Løksa, Per Elling Braseth-Ellingsen
Terje Øien, Ann Irene Sæter, Lisa Knutsen, Britt Kristoffersen Løksa, Per Elling Braseth-Ellingsen. Foto: Svetlana Gracheva

Formannskapet

 • Britt Kristoffersen Løksa (Sp), ordfører 
 • Ann Irene Sæter (Ap), varaordfører 
 • Lisa Knutsen (H) - medlem
 • Per Elling Braseth-Ellingsen (V) - medlem
 • Terje Øien (Ap) - medlem

Kontrollutvalg

 • Peter Berg Mikkelsen (H) - leder
 • May Valle (V) - nestleder
 • Fred-Eddy Dahlberg (Frp) - medlem
 • Hilde Andreassen (Ap) - medlem
 • Arn Endre Offervann (Sp) - medlem

Hovedutvalg for levekår

 • Tone Ellingsen (SV) - leder
 • Sverre Christian Eriksen (Sp) - nestleder
 • Linn Berg Berntzen (Ap) - medlem
 • Are Strand (Sp) - medlem 
 • Marit Thomassen (Sp) - medlem
 • Kristin Tidemann Sandnes (H) - medlem
 • Filip Mikkelsen (H) - medlem

Hovedutvalg for samfunnsutvikling

 • Kurt Ediassen (Sp) - leder
 • Hanne Sofie Juntunen Jenssen (Sp) - nestleder
 • Helmer Langskjær-Amundsen (SV) - medlem
 • Hannah Andreassen (Ap) - medlem
 • Linda Jessen (H) - medlem
 • Jan-Folke Sandnes (H) - medlem
 • Mathias Harr (V) - medlem