Dette var ett av tiltakene Nordlandssykehuset gjennomførte i sin samiske tiltaksplan da ansatte ved Nordlandssykehuset hadde ønsket en praktisk tilnærming til hvordan møte samiske pasienter. Møtet med den samiske pasienten var en rød tråd i alle foredragene på kurset. Hvorfor trenger vi kulturkompetanse i møtet med våre samiske pasienter? Hva er viktig i møtet med samiske pasienter? Storfamilien, det åndelige i det samise samfunnet og tillit mellom pasient og helsetjeneste var noen av temaene som ble tatt opp. Rundt 50 deltok.

Blant foreleserne var:

  • Tone Amundsen, spesialrådgiver Helse Nord RHF
  • Anna-Emilie Vadnem, brukerutvalget Nordlandssykehuset
  • Susanne Regine Inga, Ungdomsrådet
  • Egil Skálltje, Læstadianske forsamling
  • Vendla Nielsen, prosjektleder samisk ressursgruppe, Hábmera suohkan - Hamarøy kommune
  • Peggy Øvervoll, lulesamisk språk- og kulturtolk Hábmera suohkan - Hamarøy kommune
  • Miriam Paulsen, ambulansefagarbeider/sykepleier Nordlandssykehuset 
  • Elisabeth Ritcher, kommuneoverlege Hábmera suohkan - Hamarøy kommune

Foredragsholderne fikk mange positive tilbakemeldinger og ble takket for en flott, inspirerende og lærerik dag fra flere deltakere og arrangøren.

Tusen takk til Sissel Eidhammer, seksjonsleder/fagansvarlig - Seksjon for helsekompetanse og brukermedvirkning ved Nordlandssykehuset som har planlagt og arrangert kurset.