- Dette får dessverre konsekvenser for linje 100 fra Sortland klokka 15:45 og fra Narvik klokka 16:25. Bussen blir kraftig forsinket underveis og vil ikke rekke sørgående tog fra Fauske klokka 22:02. De som blir berørt av stengningen må derfor se på tidligere eller annen transport, sier faggruppeleder Jens Morten Nystad i Nordland fylkeskommune.

Bussen fortsetter på ruten til Bodø så snart tunnelen åpner for trafikk igjen.

 

Tekst: Nordland fylkeskommune