Listen på papir legges ut på servicekontoret på Kraftstasjonen i Hamarøyhallen.

Klage på taksten kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. 

Klage sendes skriftlig innen seks uker til 

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune, 
Marie Hamsuns vei 3, 
8294 Hamarøy 

eller postmottak@hamaroy.kommune.no