Kommunestyret i Hábmera suohkan-Hamarøy kommune skal velge meddommere til tre ulike utvalg: 

 • meddommere til lagmannsretten 
 • meddommere til tingretten 
 • meddommere til jordskifteretten 

Viser i den forbindelse til domstolloven § 64 og 65 samt jordskifteloven §2-5

I tillegg skal kommunestyret fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget jf skjønnsprosessloven § 14. 

Valget skal gjøres av kommunestyret, men før valget skal gjennomføres må kommunen blant annet legge ut forslag til kandidater til ettersyn i 14 dager. 

Alle foreslåtte personer er blitt kontaktet og har samtykket på forhånd.

Forslag til jordskiftemeddommere

 • Ediassen Kurt Magne 1959 
 • Engan Ragnhild 1955 
 • Gurák Anne Kristin 1963
 • Hansen Ann-Aashild 1967 
 • Mikkelsen Karl-Gunnar 1957 
 • Tangen Stig Arvid 1958

Forslag til meddommere

Offentlig ettersyn meddommere – kvinner:

 • Aasebøstøl Astrid 1962 
 • Andreassen Ann-Marit 1960 
 • Bendixen Gunn 1972 
 • Dahlberg Britt-Laila 1957 
 • Fredheim Hilde 1963 
 • Thomassen May-Sissel 1978
 • Juntunen Jenssen Hanne Sofie 1987 
 • Kjevik Ingrid 1961 
 • Larsen Ann-Karin 1965 
 • Vonstad Hilde 1962 
 • Øgsnes Lisbeth 1969 

Offentlig ettersyn meddommere - menn:

 • Andreassen Alf-Helge 1956 
 • Bakkeli Svein-Arne 1966 
 • Bæhr Jakobsen Vegar 1987 
 • Ediassen Bjørn-Steve 1983 
 • Haukås Asbjørn 1957 
 • Karlsen Svein Martin 1962 
 • Knutsen Bjørn 1958 
 • Løding Bård 1976 
 • Olsen Tor Petter 1969 
 • Pedersen Nedregård Terje 1974 
 • Øgsnes Lars 1998 

Forslag til skjønnsmedlemmer

 • Andreassen Kristin 1967 
 • Solhaug Knut Erik 1957 
 • Solhaug Skjalg 1957 
 • Steinsvåg Kjersti 1965 

Perioden for offentlig ettersyn

Har du merknader eller innvendinger til forslag til jordskiftemeddommere, må dette sendes til postmottak@hamaroy.kommune.no innen 15. juni 2024. 

Har du merknader eller innvendinger til forslag til meddommere, må dette sendes til postmottak@hamaroy.kommune.no innen 15. juni 2024. 

Har du merknader eller innvendinger til forslag til skjønnsmedlemmer, må dette sendes til postmottak@hamaroy.kommune.no innen 15. juni 2024.

Du finner informasjon om meddommere og skjønnsmedlemmer på nettsiden til Domstol.