- Vinneren har en bevisst holdning til at mangfold blant de ansatte skal være et mål for virksomheten, som blomstrer med svært fine resultater gjennom nettopp mangfoldet i arbeidsstokken. Virksomheten scorer overbevisende på kriteriene for Mangfoldsprisen, sier juryleder og fagleder i integrering i Troms og Finnmark fylkeskommune, Lise Eikeland Fossli.

Lerøy Norway Seafood AS i Melbu ble tildelt Mangfoldsprisen i kategorien for store og mellomstore virksomheter mandag 6. september.

Mangfold lønner seg

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av kompetanse i arbeidslivet. Prisen skal løfte frem suksesshistorier, inspirere arbeidsgivere og skape større bevissthet om verdien av et mangfoldig arbeidsliv. Libe Rieber-Mohn, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), mener prisen også er viktig fordi innvandrere har en vedvarende lavere jobbsikkerhet og sysselsettingsgrad sammenlignet med den øvrige befolkningen.

- Etnisk mangfold skaper et mer bærekraftig samfunn. Når vi ser og utnytter potensialet innvandrere sitter på, vil det styrke norsk arbeidsliv. Dette gjelder både for innovasjon, kompetanse og lønnsomhet, sier Rieber-Mohn.

Regionale og nasjonale prisutdelinger

Det er IMDi og Kunnskapsdepartementet som deler ut Mangfoldsprisen. I disse dager deles den ut til 22 vinnere i 11 fylker, innen to kategorier: én for små virksomheter, og én for mellomstore og store virksomheter. Begge vinnerne i Nordland skal nå konkurrere på nasjonalt nivå mot tilsvarende vinnere fra alle fylker.

Det er en nasjonal jury som avgjør hvilke virksomheter som til slutt vinner gull, sølv og bronse innen hver kategori, i tillegg til «Årets mangfoldsvirksomhet». Sistnevnte deles ut til én av de to gullvinnerne. De nasjonale prisene deles ut av kunnskaps- og integreringsministeren på IMDia årskonferanse den 19. november.

Om prisen

  • Vinnerne kåres ved hjelp av seks regionale og én nasjonal jury
  • Små virksomheter regnes som virksomheter med inntil 19 ansatte/årsverk.
  • Mellomstore og store virksomheter regnes som virksomheter med 20 eller flere ansatte/årsverk
  • Tildelingskriteriene ligger til grunn for prosessen med å finne vinnerne av prisen. Det er avgjørende at mangold i virksomheten i seg selv ikke er tilstrekkelig. Vinnerne skal blant annet kunne vise til god bruk av innvandreres kompetanse, vise til etnisk mangfold på virksomhetens ulike nivåer og kategorier samt jobbe strategisk med å øke det etniske mangfoldet.
  • Les mer her.

 

Test: pressemelding IMDi