Konkurransen er beinhard, oppgavene stiller store krav til både kompetanse i matematikkfaget, og kunnskaper kreativitet i flere fag, blant annet i norsk og duodje. Det stilles også stor krav til utstyr på skolene. I oppgaven skal elevene for eksempel programmere for 3D-printer som skolen ikke har. Det skal også blant annet leveres en rapport på 15-16 sider, noe som i seg selv er ganske krevende for 14-15-åringer. Men hele skolen gyver løs på oppgaven, og alle - klassens lærere og elever er kjempemotivert.

Om UngeAbel

UngeAbel er en matematikkonkurranse for basisgrupper/klasser på 9. trinn. UngeAbel består av to innledende runder, en fordypningsoppgave, semifinale og finale.

Oppgavene lages i samarbeid mellom de nordiske landene. I Norge er det Matematikksenteret som bidrar med oppgaver.

Oppgavene i UngeAbel gir elevene muligheten til å løse problemer, snakke matematikk, bruke mange representasjoner og utforske sammenhenger.