Vaksineanbefalinger for våren 2023:

  • Ny oppfriskningsdose anbefales til personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere. 
  • En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer. 
  • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose. 
  • Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april.