Arbeidene starter mandag 15. april 2024 og vil pågå i tidsrommet klokka 18:00-06:00, i utgangspunktet alle dager. I dette tidsrommet må alle følge ledebil. Slik er planen: 

  • Kl. 18:00-22:00: Kontinuerlig ledebilkjøring.
  • Kl. 22:00-06:00. Tunnelen er stengt. Trafikken slipper igjennom med ledebil klokka 23:00, 01:00, 03:00 og 05:00.
  • Kl. 06:00-18:00: Fri ferdsel.    

Ledebilen kjører fra én side av gangen, og Steigentunnelen er drøye åtte kilometer lang. Det bes derfor om at trafikantene beregner ekstra tid og er forberedt på litt venting for å passere.  Vis hensyn til arbeiderne og vær oppmerksom på skiltingen.

Det blir tatt hensyn til buss som kjører fra Steigen i retning Steigen kryss/E6. 

Det er fri ferdsel i oddetallshelgene, frem til ledebilkjøringen gjenopptas på søndager klokka 18.  I ukene 28, 29 og 30 er det ferie på anlegget og fri ferdsel gjennom tunnelen.

Dette er planen Nordland fylkeskommune jobber etter, men det kan bli endringer. Følg med på oppdaterte trafikkmeldinger på 175.no eller på telefon 175. Sjekk gjerne hele strekningen du skal kjøre, så du er forberedt på mulige hindringer andre steder på ferden. 

 

Tekst: pressemelding Nordland fylkeskommune