kurset lærer du å:

  • bevege deg forbi holdningsbarrierer som gjør at du ikke oppdager, avfeiereller unngår signaler på selvmordstanker
  • oppdage mennesker med selvmordstanker
  • bruke de fire trinnene: fortell, spør, lytt og sørg for sikkerhet til å hjelpe
  • personen med selvmordstanker i kontakt med en som kan gi førstehjelp ved selvmordsfare/videre hjelp

Kurset brukerulike læringsmetoder som forelesning, film, diskusjon og praktiske øvelser. OPS - kurset kommer i ny versjon, ved at deler av kurset har fått tilpassing til samiske språk. Vi er spente på hvordan den nye versjonen blir mottatt.

OPS! undervises av godkjente kursledere. Vivat har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. Kurset er utviklet av LivingWorks i Canada og brukes internasjonalt under betegnelsen SafeTALK. Kurset er gratis og det vil være anledning til å melde seg på en av følgende dager:

  • 20. februar 2024 kl. 17:00 - 20:30. Árranlulesamisk senter, i auditoriet.
  • 21. februar 2024 kl. 09:00 – 13:00. Árranlulesamisk senter, i auditoriet.

Bindende påmelding til: Kristin.johnsen@hamaroy.kommune.no innen 9. februar 2024.

Velkommen til et viktig kurs!