Velferdsteknologiens ABC kurs er opplæringspakke som har som mål å gi ansatte i de kommunale helse og omsorgstjenestene basisopplæring om velferdsteknologi, tjenesteinnovasjon og hvordan man skal jobbe med velferdsteknologi i en helhetlig tjenestemodell. 

Tverrfaglig gruppe bestående av ansatte fra hjemmetjenesten, psykisk helse, miljøtjenesten, tildelingskontoret og hjelpemiddelsentralen deltok på seminaret. Det var Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland, Troms og Finnmark som sto som arranger. 

Hvis du er interessent i å høre mer om arbeid med implementering av velferdsteknologi i Hamarøy kommune eller hvis du har noen tilbakemeldinger, ta gjerne kontant på e-post: velferdsteknologi@hamaroy.kommune.no