Situasjonen rundt Bygdeheimen og beboere der er under kontroll. Personalet som skal til og fra Bygdeheimen i forbindelse med vaktskifte senere i dag vil bli sluppet gjennom veisperring. 

Det gjenværende taket på kommunehuset er sikret, det samme er takdelen som ble tatt av vinden tidligere i dag. 

Det er nå meldt om skader på aulaen på Oppeid skole. Her er ei veggplate løsnet. Området overvåkes og Hamarøy kommune har bedt om bistand av Sivilforsvaret til videre vakthold. 

Kommunen ber innbyggerne om å melde feil på vei/gatelys på www.fiksgatami.no. Dette gjelder også for eksempel overvann eller andre hindringer oppstått på grunn av været. Store hendelser meldes til nødetatene, brann 110 - politi 112 - ambulanse 113. 

Vi ber alle som kan om å unngå ferdsel ute og holde seg innendørs.

 

 

Kontaktperson for media: ordfører Britt Kristoffersen Løksa, tlf 90891354.

Oppdatert informasjon publiseres forløpende på www.hamaroy.kommune.no