Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner og fylker. Det er på museum, kultur til barn og unge, samt bibliotek vi skårer særlig høyt.  Bakgrunnen for dette er tildelinger til Hamsunsenteret og det brede tilbudet vi har i vår kulturskole.

Kulturindeksen er ingen konkurranse eller kåring - men ren statistikk. Felles for det som blir målt er at utfallet skyldes veldig mange faktorer i samspill - og nesten alle som bor her og kommer på besøk har en del i dette. Her telles de som går på konserter, låner bøker, arrangerer teater, er medlem i kor, er elev på kulturskolen, går på kino, bidrar frivillig eller jobber som selvstendig kunstner. Her telles kroner arrangører og institusjoner får av staten, og her telles antall besøk av kunstnere i skolen.

Rangeringen sier ingenting om kvaliteten på det vi leverer, selv om vi som bor her kan enes om at det er mye som er bra. Det er mye kultur i Hábmer - Hamarøy!

Mer om Kulturindeksen her.